جرمنی

آلمان اقامت جرمنی زندگی در آلمان مهاجرت

زمان رسیدگی به درخواست پناهندگی در آلمان کاهش یافته است

حکومت فدرال آلمان اعلام کرده که مدت زمان رسیدگی به درخواست‌های پناهندگی در سال گذشته در این کشور کاهش چشمگیری یافته است. این تحول با وجود افزایش رقم تقاضاهای پناهندگی…

اشتراک در شبکه های مجازی